CDN staat voor “Content Delivery Network”. Dit is een dienst waarbij de statische assets van je website (afbeeldingen, video’s) op verschillende server over de hele wereld beschikbaar worden gesteld. Dit met als doel de laadtijden van je website te verkleinen.

Als je website raadpleegbaar moet zijn online betekent dit dat hij ergens gehost moet worden. Ergens ter wereld dient er dus een server verbonden te zijn met het internet, waarop de code van je website staat. Laten we als voorbeeld nemen dat deze server in Brussel staat. Wanneer iemand uit Gent jouw website bezoekt, worden statische assets zoals afbeeldingen en video’s vanuit Brussel (de server) naar Gent (jouw laptop) verstuurd.

Wanneer iemand uit Tokyo jouw website bezoekt zouden deze afbeeldingen van Brussel naar Tokyo gestuurd moeten worden. Dit is op zich niet echt een probleem, maar door deze enorme afstand kunnen de laadtijden wel toenemen. De bezoeker vanuit Tokyo ervaart op dat moment een trage website.

Door een CDN in te schakelen worden de afbeeldingen op je website op verschillende servers gehost. In plaats van de afbeeldingen dan altijd vanaf Brussel te versturen worden deze verstuurd vanaf een server dichterbij. Op die manier is de afstand tussen server en bezoeker een heel stuk kleiner, en laadt je website bij iedereen zo snel mogelijk in.